Tình hình các salon xe cũ khi định danh biển số được áp dụng từ 15/8

Biển số định danh được áp dụng từ ngày 15/8, nhiều cửa hàng bán ôtô cũ phải "xếp lốt" chờ làm thủ tục liên quan chính sách định danh biển số.